Privacy

Chính sách bảo mật

Quy định về chính sách bảo mật của Loto giúp bạn hiểu rằng chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ, giúp bạn có những quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng tại Loto


Khi sử dụng Loto, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các quy định này, xin bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: lotovn.online@gmail.com